[Νοέμβρης 2020]
Χρηστά 'Εργα: Μελέτες προς τιμήν της Κλαίρης Παλυβού.

Το περιεχόμενο του τόμου είναι σε μεγάλο βαθμό σχετικό με τα ενδιαφέροντα της τιμωμένης, δηλαδή τεχνικά και θεωρητικά αρχιτεκτονικά θέματα, κυρίως για την εποχή του Χαλκού, αλλά και για τη σύγχρονη εποχή. Οι συμβολές είναι χαρακτηριστικές των επιστημονικών ενδιαφερόντων μίας περιόδου σε μετάβαση όπου η αυστηρή επιστημονική ανάπτυξη μπολιάζεται με στοιχεία και μεθόδους άλλων επιστημονικών κλάδων. Επιπλέον η μελέτη του απώτερου και πρόσφατου παρελθόντος παίρνει μία μορφή κοινωνικοποιημένη όπου αξίες όπως η προσοχή στην αναστήλωση, στην ανάδειξη, η βιωμένη ιστορία, το ανθρωπογενές τοπίο, οι κοινωνικές αλλαγές και η καταγωγή τους αναδύονται αυτονόητα και καταλαμβάνουν συνεχώς και σημαντικότερη θέση.
   
  [Ιούλιος 2019]
Θηρασία ΙΙ. Ιστορώντας την Προϊστορία: το ιστορικό και επιστημολογικό πλαίσιο του ευρήματος της Θηρασίας το 1866.

Πρόκειται για μία σειρά μελετών γύρω από το ιστορικό και επιστημολογικό πλαίσιο του αρχαιολογικού ευρήματος της Θηρασίας το 1866, το πρώτο στο Αιγαίο, ταυτόχρονα με την ηφαιστειακή έκρηξη. Τα πρωτόγνωρα φαινόμενα τόσο αρχαιολογικά όσο και γεωλογικά ώθησαν τους επιστήμονες σε νέες θεωρίες για το προ-ελληνικό παρελθόν, κυρίως εξελικτικές με τη συνέργεια γεωλόγων και αρχαιολόγων.
   
  [Δεκέμβριος 2018]
Αράχνη 5

To νέο τεύχος της Αράχνης περιλαμβάνει ανακοινώσεις δύο συνεδρίων. Το ένα είναι η ημερίδα Weaving the past: The archaeology of Textiles and Textile production in Greece in the First Millennium BC που έγινε στην Βρετανική Σχολή Αθηνών στις 18 Μαρτίου 2016. Το δεύτερο είναι η ημερίδα του ARTEX Έρευνα και προβολή του Αρχαιολογικού Υφάσματος στην Ελλάδα την 1η Οκτωβρίου 2016.
   
  [Σεπτέμβριος 2016]
Βρύσινας ΙΙ, η κεραμεική της ανασκαφής 1972-1973

Ο τόμος αυτός είναι ο δεύτερος της σειράς των δημοσιεύσεων του αρχαιολογικού υλικού από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα. Το θέμα του είναι η κεραμεική της ανασκαφής του 1972-73. Εκτός από τη βασική παρουσίαση μέσω σχεδίων, φωτογραφιών και περιγραφών, τα κύρια θέματα που αναπτύσσονται είναι η ανάλυση των ανθρώπινων πράξεων στο χώρο, όπως αυτές συνάγονται από την κεραμεική (π.χ. μεγάλα συλλογικά γεύματα), οι προσφορές υλικών και άυλων αγαθών (το τελετουργικό) και η προέλευση των επισκεπτών.
   
 
 

Εταίροι:
Τζαχίλη Ίρις
Δασκαλάκης Νίκος

  Συνεργάτες:
Σοφία Βακιρτζή
Γιάννης Βαϊτσαράς
Λητώ Ιωακειμίδου
Δήμητρα Ντούσκου
Μαρία Πατέρα
   
   
 

Τιμή πώλησης: 45€

Περιεχόμενα (PDF) >>

Αγοράστε αυτό το βιβλίο >>

Η Μεταλλουργία στο Αιγαίο την Εποχή του Χαλκού

Ίρις Τζαχίλη (επιμ.)

Το αποσπασματικό ψηφιδωτό της μεταλλουργίας και της μεταλλοτεχνίας στο Αιγαίο σιγά-σιγά γεμίζει με νέα ευρήματα, νέες μεθόδους, και αναλύσεις που υποδεικνύουν νέες δυνατότητες. Οι ψηφίδες του ψηφιδωτού ακόμη δύσκολα συνταιριάζονται, γεωγραφικά και χρονολογικά. Ωστόσο είναι τώρα δυνατόν να καταστρωθεί μία ελάχιστη σειρά τεχνικών συμβάντων σε μία χρονολογική και γεωγραφική ακολουθία και όχι απλώσ ένα σχηματικό εξελικτικό σχήμα. Καταβάλλονται προσπάθειες προς τη διερεύνηση των αντιστοιχιών, γεωγραφικών τεχνικών και χρονολογικών παρά τα κενά, τις οπισθοχωρήσεις και τις καθυστερήσεις.

 
  Κριτική από τον Nicholas G. Blackwell, Bryn Mawr College
Στο Bryn Mawr Classical Review 2009.02.09

" Ο πλούσια εικονογραφημένος τόμος είναι μία σημαντική και επίκαιρη συμβολή στη μελέτη της προϊστορικής μεταλλουργίας τόσο στο Αιγαίο και την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου. Ο στόχος του τόμου είναι να συζητηθούν τα νέα ευρήματα και οι νέες προσεγγίσεις για τη μελέτη της μεταλλουργίας στο ευρύ γεωγραφικό και χρονολογικό πλαίσιο της αιγαιακής προϊστορίας. Στα άρθρα δημοσιεύονται νέα ανασκαφικά στοιχεία, συζητούνται πρόσφατα αναλυτικά αποτελέσματα, αποδεικνύεται η χρησιμότητα των ποσοτικών βάσεων δεδομένων και εφαρμόζονται νέες επιστημονικές προσεγγίσεις για τη μελέτη των μετάλλων..."