[Ιούλιος 2023]
Αελλόπος, Τιμητικός τόμος για την Ίριδα Τζαχίλη.

Το έργο, αποτελεί μία συλλογή τριάντα πέντε μελετών προς τιμήν της Ίριδας Τζαχίλη, ομότιμης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι συγγραφείς είναι κυρίως μαθητές της και πολλοί συνάδελφοί της, αρχαιολόγοι και ιστορικοί, από την Κρήτη, τη Θήρα, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι μελέτες, πολύπλευρες θεματικά και χρονολογικά, αφορούν θέματα αρχαιολογικά, ιστορικά, καθώς και ανάδειξης της ιστορικότητας της κληρονομιάς και της σύγχρονης πρόσληψης.
   
  [Μάιος 2022]
Μπαϊντίρι 1922, Μία μικρασιατική ιστορία απώλειας.

Τα κείμενα αυτού του βιβλίου αφορούν μία κωμόπολη της κοιλάδας του Κάυστρου ποταμού κοντά στην Σμύρνη, το Μπαϊντίρι, όπου πριν το 1922 κατοικούσε μία ισχυρή ελληνορθόδοξη κοινότητα. Τα δοκίμια αφορούν πτυχές της μνήμης και της ιστορίας και ισορροπούν μεταξύ προσωπικών αναμνήσεων και ιστορικών πηγών.
   
  [2021]
Θηρασία ΙΙΙ Αρχαιολογική έρευνα και ιστορία του τοπίου μίας νησιωτικής κοινωνίας.

Πρόκειται για μία σειρά άρθρων για τη Θηρασία που αφορούν τη γεωλογία, ιστορία και αρχαιολογία της νήσου.
   
  [Νοέμβρης 2020]
Χρηστά 'Εργα: Μελέτες προς τιμήν της Κλαίρης Παλυβού.

Το περιεχόμενο του τόμου είναι σε μεγάλο βαθμό σχετικό με τα ενδιαφέροντα της τιμωμένης, δηλαδή τεχνικά και θεωρητικά αρχιτεκτονικά θέματα, κυρίως για την εποχή του Χαλκού, αλλά και για τη σύγχρονη εποχή. Οι συμβολές είναι χαρακτηριστικές των επιστημονικών ενδιαφερόντων μίας περιόδου σε μετάβαση όπου η αυστηρή επιστημονική ανάπτυξη μπολιάζεται με στοιχεία και μεθόδους άλλων επιστημονικών κλάδων. Επιπλέον η μελέτη του απώτερου και πρόσφατου παρελθόντος παίρνει μία μορφή κοινωνικοποιημένη όπου αξίες όπως η προσοχή στην αναστήλωση, στην ανάδειξη, η βιωμένη ιστορία, το ανθρωπογενές τοπίο, οι κοινωνικές αλλαγές και η καταγωγή τους αναδύονται αυτονόητα και καταλαμβάνουν συνεχώς και σημαντικότερη θέση.
   
  [Ιούλιος 2019]
Θηρασία ΙΙ. Ιστορώντας την Προϊστορία: το ιστορικό και επιστημολογικό πλαίσιο του ευρήματος της Θηρασίας το 1866.

Πρόκειται για μία σειρά μελετών γύρω από το ιστορικό και επιστημολογικό πλαίσιο του αρχαιολογικού ευρήματος της Θηρασίας το 1866, το πρώτο στο Αιγαίο, ταυτόχρονα με την ηφαιστειακή έκρηξη. Τα πρωτόγνωρα φαινόμενα τόσο αρχαιολογικά όσο και γεωλογικά ώθησαν τους επιστήμονες σε νέες θεωρίες για το προ-ελληνικό παρελθόν, κυρίως εξελικτικές με τη συνέργεια γεωλόγων και αρχαιολόγων.
   
 
 

Εταίροι:
Τζαχίλη Ίρις
Δασκαλάκης Νίκος

  Συνεργάτες:
Σοφία Βακιρτζή
Λητώ Ιωακειμίδου
Δήμητρα Ντούσκου
Βάγια Παπαζίκου
Κατερίνα Παυλάκη
   
   
 

Περιεχόμενα (PDF) >>

Αγοράστε αυτό το βιβλίο >>

Η Μεταλλουργία στο Αιγαίο την Εποχή του Χαλκού

Ίρις Τζαχίλη (επιμ.)

Το αποσπασματικό ψηφιδωτό της μεταλλουργίας και της μεταλλοτεχνίας στο Αιγαίο σιγά-σιγά γεμίζει με νέα ευρήματα, νέες μεθόδους, και αναλύσεις που υποδεικνύουν νέες δυνατότητες. Οι ψηφίδες του ψηφιδωτού ακόμη δύσκολα συνταιριάζονται, γεωγραφικά και χρονολογικά. Ωστόσο είναι τώρα δυνατόν να καταστρωθεί μία ελάχιστη σειρά τεχνικών συμβάντων σε μία χρονολογική και γεωγραφική ακολουθία και όχι απλώσ ένα σχηματικό εξελικτικό σχήμα. Καταβάλλονται προσπάθειες προς τη διερεύνηση των αντιστοιχιών, γεωγραφικών τεχνικών και χρονολογικών παρά τα κενά, τις οπισθοχωρήσεις και τις καθυστερήσεις.

 
  Κριτική από τον Nicholas G. Blackwell, Bryn Mawr College
Στο Bryn Mawr Classical Review 2009.02.09

" Ο πλούσια εικονογραφημένος τόμος είναι μία σημαντική και επίκαιρη συμβολή στη μελέτη της προϊστορικής μεταλλουργίας τόσο στο Αιγαίο και την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου. Ο στόχος του τόμου είναι να συζητηθούν τα νέα ευρήματα και οι νέες προσεγγίσεις για τη μελέτη της μεταλλουργίας στο ευρύ γεωγραφικό και χρονολογικό πλαίσιο της αιγαιακής προϊστορίας. Στα άρθρα δημοσιεύονται νέα ανασκαφικά στοιχεία, συζητούνται πρόσφατα αναλυτικά αποτελέσματα, αποδεικνύεται η χρησιμότητα των ποσοτικών βάσεων δεδομένων και εφαρμόζονται νέες επιστημονικές προσεγγίσεις για τη μελέτη των μετάλλων..."