[Μάιος 2022]
Μπαϊντίρι 1922, Μία μικρασιατική ιστορία απώλειας.

Τα κείμενα αυτού του βιβλίου αφορούν μία κωμόπολη της κοιλάδας του Κάυστρου ποταμού κοντά στην Σμύρνη, το Μπαϊντίρι, όπου πριν το 1922 κατοικούσε μία ισχυρή ελληνορθόδοξη κοινότητα. Τα δοκίμια αφορούν πτυχές της μνήμης και της ιστορίας και ισορροπούν μεταξύ προσωπικών αναμνήσεων και ιστορικών πηγών.
   
  [2021]
Θηρασία ΙΙΙ Αρχαιολογική έρευνα και ιστορία του τοπίου μίας νησιωτικής κοινωνίας.

Πρόκειται για μία σειρά άρθρων για τη Θηρασία που αφορούν τη γεωλογία, ιστορία και αρχαιολογία της νήσου.
   
  [Νοέμβρης 2020]
Χρηστά 'Εργα: Μελέτες προς τιμήν της Κλαίρης Παλυβού.

Το περιεχόμενο του τόμου είναι σε μεγάλο βαθμό σχετικό με τα ενδιαφέροντα της τιμωμένης, δηλαδή τεχνικά και θεωρητικά αρχιτεκτονικά θέματα, κυρίως για την εποχή του Χαλκού, αλλά και για τη σύγχρονη εποχή. Οι συμβολές είναι χαρακτηριστικές των επιστημονικών ενδιαφερόντων μίας περιόδου σε μετάβαση όπου η αυστηρή επιστημονική ανάπτυξη μπολιάζεται με στοιχεία και μεθόδους άλλων επιστημονικών κλάδων. Επιπλέον η μελέτη του απώτερου και πρόσφατου παρελθόντος παίρνει μία μορφή κοινωνικοποιημένη όπου αξίες όπως η προσοχή στην αναστήλωση, στην ανάδειξη, η βιωμένη ιστορία, το ανθρωπογενές τοπίο, οι κοινωνικές αλλαγές και η καταγωγή τους αναδύονται αυτονόητα και καταλαμβάνουν συνεχώς και σημαντικότερη θέση.
   
  [Ιούλιος 2019]
Θηρασία ΙΙ. Ιστορώντας την Προϊστορία: το ιστορικό και επιστημολογικό πλαίσιο του ευρήματος της Θηρασίας το 1866.

Πρόκειται για μία σειρά μελετών γύρω από το ιστορικό και επιστημολογικό πλαίσιο του αρχαιολογικού ευρήματος της Θηρασίας το 1866, το πρώτο στο Αιγαίο, ταυτόχρονα με την ηφαιστειακή έκρηξη. Τα πρωτόγνωρα φαινόμενα τόσο αρχαιολογικά όσο και γεωλογικά ώθησαν τους επιστήμονες σε νέες θεωρίες για το προ-ελληνικό παρελθόν, κυρίως εξελικτικές με τη συνέργεια γεωλόγων και αρχαιολόγων.
   
 
 

Εταίροι:
Τζαχίλη Ίρις
Δασκαλάκης Νίκος

  Συνεργάτες:
Σοφία Βακιρτζή
Γιάννης Βαϊτσαράς
Λητώ Ιωακειμίδου
Δήμητρα Ντούσκου
Μαρία Πατέρα
Κατερίνα Παυλάκη
   
   
 

Περιεχόμενα - Εισαγωγή (PDF) >>

Αγοράστε αυτό το βιβλίο >>

Θηρασία ΙΙΙ, Αρχαιολογική έρευνα και ιστορία του τοπίου μίας νησιωτικής κοινωνίας.


Επιστημονική Επιμέλεια:
Κώστας Σμπόνιας, Ίρις Τζαχίλη

Η Θηρασία αποτελεί ένα πρόσφορο πεδίο παρατήρησης των μικρών νησιωτικών κοινωνιών, έχοντας διατηρήσει σημαντικά ίχνη ενός πολιτισμικού τοπίου που συνδέεται με τη διαχρονική οικιστική ιστορία του τόπου, τις χρήσεις γής, την πρόσληψη και βίωση του χώρου από τις ανθρώπινες κοινότητες στο παρελθόν. Τα ίχνη αυτά κατέγραψε η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος διαχρονικοί νησιωτικοί πολιτισμοί, η περίπτωση της Θηρασίας όπως και η τρέχουσα ανασκαφική έρευνα στο νησί. Ο ανά χείρας τόμος εστιάζει στη γεωλογική, αρχαιολογική και ιστορική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Θηρασιά με στόχο την κατανόηση της ιστορίας του τοπίου στη μακρά διάρκεια από την προϊστορία, έως τον 21ο αιώνα. Η έρευνα συνδυάζει μεθόδους της αρχαιολογικής έρευνας επιφανείας της γεωλογικής και γεωφυσικής μελέτης και της ανασκαφής ενώ η διερεύνηση των διαθέσιμων ιστορικών πηγών και η αρχειακή έρευνα συμπληρώνουν το ευρύ φάσμα πηγών, δεδομένων και οπτικών.